Strona wykorzystuje pliki ciasteczek. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności oraz w obowiązku informacyjnym.

pl / en

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (zwane dalej OWW lub Warunkami) znajdują zastosowanie we wszystkich transakcjach sprzedaży zawieranych pomiędzy Eco Trade Sp. z o.o. (zwaną dalej Sprzedającym) a nabywcą towarów (zwanym dalej Kupującym), bez względu na sposób ich zawarcia i wyłączają postanowienia jakichkolwiek innych wzorców umownych, warunków sprzedaży lub warunków zakupów i dostaw.

Szczegóły w linku: Ogólne Warunki Współpracy - ważne do 29.02.2024

                              Ogólne Warunki Współpracy - ważne od 01.03.2024

 

Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne